fredag 31 mars 2017

1865

Fann den ursprungliga texten till "Blott en dag" av Lina Sandell skriven 1865 fast e är utbytt mot ä. Så här publicerades den i första årgången av tidningen Korsblomman 1866.

Och tänk så många vackra inspelningar det finns, lyssnade på en instrumental nyss med så rena toner, väldigt fint. Och nya inspelningar görs hela tiden.

Vi skola icke hava mer än en dag, en timme, en stund i sänder att genomgå och för varje dag ny nåd, ny kraft, ny hjälp skriver Lina Sandell i ett brev före den här texten.

En dag, ett ögonblick i sänder,
vad tröst evad som kommer på!
Allt vilar uti Herrens händer,
vi skulle jag väl ängslas då?
Han, som har mer än modershjärta,
han giver ju åt varje dag
dess lilla del av fröjd och smärta,
av möda eller av behag.

Själv är han alla dagar nära
med nåd för varje särskild tid,
var dags bekymmer vill han bära
och hjälpa i var särskild strid.
Ty att sitt arma barn försvara,
den bördan har han lagt på sig.
Men, "som din dag, din kraft skall vara",
det löftet har han givit mig.

Lär mig då vila tyst och stilla
vid dina löften, Herre kär,
och ej din dyra tröst förspilla,
som du åt mig förvarat där!
Evad mig under året händer,
lär mig att taga av din hand
en dag, ett ögonblick i sänder,
till snart jag nått ditt goda land. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar